Kio novas?

Nova teatraĵo furoris en Esperanto

Nova teatraĵo debutis dum la 107-a Universala Kongreso en Montrealo, en la ĉefa teatrejo de la kongreso, la historia teatro Cinéma Impérial. La aŭtorino (Ĵenja Amis) “revenigas” el pasinteco s-ron Mann por paroli pri la Internacia Kongreso de Esperanto de la jaro 1910 en Vaŝingtono – kongreso, kiun ĉeestis L.L. Zamenhof.

Deklaro de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo, Kanado

La 746 partoprenantoj – el 57 landoj – de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto, kunveninte en Montrealo, Kanado, de la 6-a ĝis la 13-a de aŭgusto 2022, traktis la kadran temon “Lingvo, vivo, tero: Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj.” […]

Fotoj de la kongreso

IKU: Hibrida

Laŭ decido de la Estraro, la Internacia Kongresa Universitato (IKU) estos hibrida, ĉar kelkaj prelegantoj ne povos fizike prelegi. Tio signifas, ke eblos spekti la 7 prelegojn de IKU kaj de la 8 prelegojn de Scienca Kafejo per Zoom. La adreso por ĉiuj prelegoj, samkiel por la IKU-inaŭguro dimanĉe, la Scienca Forumo vendrede kaj la […]

Teritoria agnosko de la 107a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo, Kanado

Karaj kongresanoj, estimataj honoraj gastoj, Ni kunvenas hodiaŭ sur indiĝena tero, kiun neniam forcedis la diversaj indiĝenaj nacioj kiuj jam de antikvaj tempoj vivas, vojaĝas, renkontiĝas kaj intertraktas en ĉi tiu regiono, apud la riverego kiu fluas de la Grandaj Lagoj al la Atlantika Maro. La Solena Inaŭguro de nia kongreso okazas ĝuste 321 jarojn […]

Kongresa Kinejo, 9-a de aŭgusto 2022

Dum la Internacia Tago de Indiĝenaj Lingvoj, la 9-an de aŭgusto, ni fieras prezenti al vi aron da filmoj faritaj de kanadaj indiĝenaj filmfaristoj. Ĉiuj informoj ĉi tie.

Ekumena diservo en anglikana katedralo: gregoria ĉantado en Esperanto, nova traduko de himno kaj pli!

Dum la 107-a Universala Kongreso ĉi-jare okazos tradicia ekumena diservo, sekvante la fortan tradicion de la Universalaj Kongresoj – Zamenhof mem ĉeestis ekumenajn diservojn! Ĉi-foje la diservo okazos en la anglikana katedralo (katedralo Christ Church).

La Kongresa Libro jam pretas!

La Kongresa Libro por la Montreala UK estas jam preta! Rigardu ĝin ĉe: https://uea.org/kongresoj. Dankegon!

Memgvidaj ekskursoj kaj rekomendoj!

Ne maltrafu la sekcion “Memgvidaĵoj, rekomendoj” de tiu ĉi retejo! Trovu tie rekomendojn kien iri kaj kion vidi dum la kongresa semajno. https://esperanto2022.ca/eo/ekskursu/

Interaga mapo de Montrealo!

Ekskursu en Montrealo per interaga mapo, kun multaj vidindaĵoj en Esperanto! Rekta ligilo al la mapo

Pac-alvoko el Perpignan, por unuopuloj, por la tuta mondo

Grupeto da geamikoj, civitanoj, geviroj, kunvenis en Perpignan, sudfrancie, por interŝanĝi pri la temo «milito kaj paco». Venis al ni obseda kaj urĝa demando: «Kion povas fari ni, simplaj kaj negravaj uloj?» Tre rapide ekvenis al ni ideo: diskonigi admonon, esperante ke ĝi estos legita, komprenita, dissendita. Kaj ĉefe ke ĝi estos konsiderita. Omaĝe al […]

AVEK: Antaŭkongresa Varmiga Esperanto-Kurso en Montrealo!

Aliĝu al intensa kurso por komencantoj aktivigi la parolkapablon kaj travivi dumkongresajn lingvajn situaciojn. Ĉiuj informoj: https://edukado.net/kursejo?kid=27422La kurso estas ĉefe por kongresanoj. Oni devas aliĝi tra la kongresa mendilo de UEA.Serĉu la mendilon por antaŭkongresa programo: https://db.uea.org/kongresoj/mendilo.phpAliĝkotizo por la kurso: 80 eŭroj, sen manĝoj kaj tranoktado.

Senpaga aliĝo al la UK por novaj dumvivaj membroj el Kanado kaj Usono!

Kadre de la 107-a UK, la Estraro de UEA kaj la Ĝenerala Direktoro aprobis la jenan specialan oferton, principe nur por kanadanoj kaj usonanoj: “fariĝu dumviva membro kaj ricevu senpagan aliĝon al la Montreala UK!”. Laŭ la reguloj de la speciala oferto, por validi sufiĉas, ke iu el Kanado aŭ Usono iru al nia reta aliĝilo […]

Dua Bulteno jam aperis

 Dua Bulteno (pli kvalita, PDF, 10 Mb)  Dua Bulteno (malpeza, PDF, 4 Mb) Lernu ĉion pri via kongreslando, kongresurbo, la kongreso kaj diversaj ĝiaj aranĝoj!

Aliĝilo al la 107-a UK en Montrealo malfermita!

Malfermiĝis la aliĝilo al la 107-a Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazos en Montrealo, de la 6-a ĝis la 13-a de aŭgusto 2022. Aliĝu: https://uea.org/kongresoj. La kongreso okazos sub la temo “Lingvo, vivo, tero: Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj”. Detalojn ĉe https://uea.org/gk/966.

Temo de la Montreala UK: “Lingvo, vivo, tero: Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj”.

La temo de la UK en Montrealo estis malkovrita dum la Malferma Tago de UEA: “Lingvo, vivo, tero: Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj”. Belega temo por pritrakti en Kanado, lige al la UN-jardeko de la indiĝenaj lingvoj!

Ĉeestu la Malferman Tagon de UEA por ekscii la kongresan temon por Montrealo-2022!

Vizitu https://eventaservo.org/e/MT53 por ĉiuj detaloj! La Montreala prezentaĵeto estos je 19:00 UTC / 15:00 orienttempe (Montrealo, Toronto, Novjorko). Ĝis la!

Montrealo-2022: la renaskiĝonta UK: prezentaĵo por la Virtuala Movada Foiro

La prezentaĵo por la Virtuala Movada Foiro 2020  estas havebla rete!

La Montreala LKK ĉe la malfermo de MondaFest’

Karaj amikoj, Kiel vi jam tre bone scias, la UK-2020 ne povis okazi pro la monda pandemio de koronviruso. Por doni al esperantistoj la okazon paroli, aŭdi prelegojn, ĝui muzikon kaj arton kaj simple esti kune kaj subteni unu la alian, kiam la plejparto de ĉeestaj kunvenoj kaj kongresoj estas nuligitaj, UEA, kunlabore kun E@I […]

Montrealo-2022: poŝtkarto de espero!

Eĉ se la koronvirusa epidemio haltigis la UK-on 2020, ĝi ja ne haltigis la montrealanojn! Kun preskaŭ la sama teamo, la montreala LKK daŭrigas sian laboron kaj esperas ke la evento, pri kiu ili revas jam de pluraj jaroj, okazos eĉ pli bele, grande kaj memorinde! Por doni la mesaĝon de espero al ĉiuj esperantistoj, […]

La Universala Kongreso en Montrealo prokrastita al la jaro 2022

UEA esperas, ke ĉiuj bone fartas. La sano de la kongresanoj kaj de ĉiuj homoj estas por ni la plej alta prioritato. Post zorga konsiderado de ĉiuj aspektoj de la koronvirusa tutmonda epidemio kaj ĝiaj sekvoj, la Estraro de UEA, la Centra Oficejo, LKK kaj la kongresejo en Montrealo venis al la konkludo, ke tute ne estus sekure […]

UEA planas prokrasti la Montrealan UK-on

UEA planas prokraston de la UK en Montrealo De la antaŭa komuniko pri la koronvirusa krizo, uea.org/gk/855a1, okazis grandaj ŝanĝoj. Interalie, Kanado malpermesas ne-esencajn enirojn de eksterlandanoj ĝis la 30-a de junio kaj el Usono ĝis almenaŭ la 21-a de aprilo (decrets.canada.ca/attachment.php?attach=38990). Pro la rapide evoluanta situacio, malfacilas antaŭvidi, kiam la registaro repermesos la eniron de eksterlandanoj. […]

La Riverego 139-140 haveblas rete!

Jen plia buntega numero de La Riverego, la revuo de Esperanto-Societo Kebekia, kunlabore kun Kanada Esperanto-Asocio! http://www.esperanto.qc.ca/fr/riverego139-140/

KER-ekzamenoj Montreale!

Aliĝu al 2400+ KER-ekzamenintoj kaj ekzameniĝu Montreale laŭ la Komuna Eŭropa Referencokadro por lingvoj (KER)! Ĉiuj informoj ĉi tie: https://edukado.net/ekzamenoj/ker/uk

La Dua Bulteno jam aperis!

Karaj, la Dua Bulteno por la UK en Montrealo (1-8-a de aŭgusto) jam haveblas rete! https://uea.org/pdf/uk2020/DB_Montrealo.pdf. Se vi ankoraŭ ne aliĝis, eblas fari ĉe https://uea.org/kongresoj/alighilo kaj poste eblas mendi eksursojn, loĝadon, bankedon ktp. rete ĉe https://uea.org/kongresoj/mendilo

La Riverego 138: skizo pri ekskursoj, stipendioj por kanadanoj, eventoj ĉirkaŭ la UK kaj pli!

Karaj, jen la unua numero de La Riverego, la revuo de Esperanto-Societo Kebekia, kunlabore kun Kanada Esperanto-Asocio, en la jaro 2020! Atentu multajn gravegajn informojn por kanadanoj — stipendioj, ktp. Bonan legadon! http://www.esperanto.qc.ca/fr/rivereg-ero-5/

Mapo-2022: vizitu Montrealon virtuale… kaj reale!

Mapo-2022 Rekta ligilo al la mapo Rekta ligilo al la mapo

Jarfina mesaĝo de LKK

Karaj amikoj, Elkorajn bondezirojn por la plej bela jarfina sezono kaj ankaŭ feliĉan (pasintan) Zamenhof-tagon! Kiel vi jam tre bone scias, 1-8-a de aŭgusto 2020 Montrealo fariĝas la tutmonda ĉefurbo de Esperantujo, gastigante la 105-an Universalan Kongreson de Esperanto ekzakte 110 jarojn post la fama vizito de Zamenhof al Nord-Ameriko — ĉu vi scias, ke […]

Stipendioj por kanadanoj!

Kanada Esperanto-Asocio, Esperanto-Societo Kebekia kaj LKK por la UK-2020 anoncas stipendiojn por loĝantoj de Kanado! Ĉio, kion vi devas scii, ĉi tie!

Bela video pri Montrealo!

Zamenhof en Montrealo! Speciala Zamenhoftaga eldono de Rivereg-er-o!

Jen speciala Zamenhoftaga eldono de “Rivereg-er-o” — ĉio, kion vi volis scii pri la hotelo Windsor, kie Zamenhof restis en Montrealo, plus rarega intervjuo de Zamenhof al montreala gazeto, tradukita en Esperanton!  Bonan legadon kaj feliĉan Zamenhof-tagon! https://esperanto2022.ca/wp-content/uploads/2019/12/Rivereg-ero-4.pdf “Rivereg-er-o” speciala eldono de La Riverego, la eldonaĵo de Esperanto-Societo Kebekia en kunlaboro kun Lumo, la eldonaĵo de Kanada Esperanto-Asocio, […]

Du ebloj spertiĝi pri Esperanto antaŭ la UK!

Ĉu vi ŝatus plibonigi vian Esperanton antaŭ la UK-2020 en Montrealo? Perfekte! Ni povas proponi al vi du belajn eblojn: en Kebekurbo, dum la 53-a Kongreso de ILEI, kaj en Montrealo, dum la Montreala Esperanto-Kurso (MEK)! 53-a Kongreso de ILEI okazos Kebeko (Kebekio, Kanado) de la 25-a de julio ĝis la 1-a de aŭgusto 2020 kun […]

La Riverego 136-137 haveblas rete!

Ĉio, kion vi volis scii pri Montrealo kaj la UK-105 en unu loko! https://esperanto2022.ca/eo/riverego136-137/ Riverego136-137

Kiel aliĝi al la UK-2020 en Montrealo?

1) Vizitu la retejon de uea: https://uea.org/kongresoj/alighilo 2) Plenigu la retan aliĝilon. 3) Pagu rekte ĉe UEA (kreditkarto, banka ĝiro, UEA-konto aŭ via landa peranto). La landa peranto por kanadanoj estas KEA — Kanada Esperanto-Asocio. Vi povas pagi al KEA per ĉeko, Interac aŭ PayPal en la retejo esperanto.ca. Ĝuu la rabaton por fruaj aliĝoj ! Infanoj kaj […]

Medalo por la UK-2020

La LKK por la 105-a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo volus presi memormedalon de la UK. Tamen, por ke ni ne faru malprofiton, ni devas pli malpli scii antaŭe, kiom da medaloj ni kredeble povos vendi. Se vi interesiĝas pri la aĉetado de tia medalo, bv sendi mesaĝon al Garry Evans, kasisto de la […]

La Rivereg-er-o numero 3: la bunta jaro en Kebekio!

La tria numero de “Rivereg-er-o” estas havebla rete! Buntega enhavo: la mirinda jaro 2019 per la vortoj de Nicolas, Viau, la prezidanto de Esperanto-Societo Kebekia, du poemoj de famega kebekia poeto, Émile Nelligan, estos muzikigitaj de fama usona komponisto, David Gaines, raportoj pri LangFest kaj MeKaRo, plus, multegaj fotoj kaj aliaj aferoj! Cetere, jen bela […]

La Rivereg-er-o numero 2: LKK respondas!

La dua numero de “Rivereg-er-o” estas havebla rete! Ĉi-numere LKK respondas ĉiujn eblajn demandojn pri la kongresa urbo, kaj pli!  https://esperanto2022.ca/wp-content/uploads/2019/11/RiveregERo-2.pdf “Rivereg-er-o” speciala eldono de La Riverego, la eldonaĵo de Esperanto-Societo Kebekia en kunlaboro kun La Lumo, la eldonaĵo de Kanada Esperanto-Asocio, por informi kanadan kaj internacian publikon pri la 105-a UK-2020 en Montrealo. Kun […]

La Rivereg-er-o numero 1 haveblas rete!

La unua numero de “Rivereg-er-o” estas havebla rete! Temo de la numero — Montrealo Verda! Lernu kiel aliĝi al la UK + invito partopreni specialan trejnsesion en Ĉikago (stipendioj haveblas por kanadanoj kaj usonanoj!) https://esperanto2022.ca/wp-content/uploads/2019/11/RiveregERo-1.pdf “Rivereg-er-o” speciala eldono de La Riverego, la eldonaĵo de Esperanto-Societo Kebekia en kunlaboro kun La Lumo, la eldonaĵo de Kanada Esperanto-Asocio, […]

Nova Esperanto-domo en Kebekio!

La ĵus inaŭgurita Domo de Esperanto en Tririvero aperis en la regiona televida novaĵelsedo de Radio-Canada! La raporto komenciĝas ĉirkaŭ la 17-a minuto. La LKK dankas al Suzanne Roy pro tiu bela iniciato! https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-mauricie/site/episodes/443347/episode-du-14-septembre-2019

Movada-Vid.Punkto.info intervjuis LKK-anojn!

La du LKK-anoj: la prezidanto de ESK, Nicolas Viau, kaj la redaktoro de La Riverego, Ĵenja Amis, respondas demandojn de Movada Vid.Punkto pri la UK-2020! Bonan aŭskulton! https://movada-vid.punkto.info/2019/09/02/mvp021-uk-105-en-montrealo/

Normand Fleury, la LKK-estro, ĉe Radio-Canada

Oni parolis pri Esperanto en la novaĵelsendo de Radio-Canada! Intervjuoj kun Normand Fleury kaj aliaj Esperantistoj dum la Montreala lingva festivalo LangFest, okazinta de la 23-a ĝis la 25-a de aŭgusto 2019. De 11 minutoj 30 sekundoj en la videaĵo.  https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-avec-pascale-nadeau/site/episodes/441614/episode-du-24-aout-2019

La reta aliĝilo por UK-2020 malfermiĝis!

Oni jam povas aliĝi al la Universala Kongreso-2020 en Montrealo (#Esperanto2020) per rete: https://uea.org/kongresoj/alighilo

Montreala televido (Breakfast Television) parolas pri Esperanto kaj la UK-2020!

Spektu la intervjuon kun Joel Amis kaj Nicolas Viau en Montreala televido. La elsendo okazis vive televide kaj rete, kaj estas nun spektebla rete en la retejo de Breakfast Television kaj ankaŭ en Facebook.

Prezentaĵo pri Montrealo haveblas rete!

Per tiu ĉi prezentaĵo, la LKK prezentis la 105-an Universalan Kongreson de Esperanto en Montrealo (#Esperanto2020) al la ĉeestantoj de la 104-a UK en Lahtio.

Intervjuo kun Nicolas Viau ĉe RDI!

Nicolas Viau, vic-prezidanto por la LKK, prezidanto de ESK kaj (lastatempe) gajninto de la oratora konkurso de UEA por junuloj intervjuiĝis la 1-an de aŭgusto 2019 ĉe RDI (Radio-Canada), Kanada publika televido. Ĉ. 5-minuta intervjuo spekteblas je 36 min.  

Spektu la videan inviton al Montrealo!

Dum la Universala Kongreso en Lahtio inaŭguriĝis la reklamvideeto pri Montrealo! La tekston kaj la muzikon verkis fama montreala poeto kaj komponisto, Leonard Cohen. Kantas Ĵomart kaj Nataŝa (traduko de Ĵomart). #Esperanto2020. Bonvenon!  

La Unua Bulteno jam aperis!

Ni feliĉe prezentas al vi la unuan bultenon por Montrealo-2020! Kanado, Kebekio, Montrealo! Montrealo gastigis multajn gravajn eventojn: la Tutmondan Ekspozicion en 1967 (“Expo 67”), la somerajn Olimpikojn en 1976 kaj jen, 110 jarojn post la vizito de Zamenhof en 1910, Montrealo iĝos nia monda ĉefurbo per gastigo de la 105-a Universala Kongreso de Esperanto! Multkultura […]

UK-2020: Malkovru niajn kulturojn!

(el La Riverego 132-133, decembro 2018) Renkontu Suzanon Roy, aŭ Suzanon la duan ! Suzano la dua estas estrarano de ESK kaj plej lastatempe respondeculino pri la ekskursoj antaŭ-, dum- kaj postkongresaj por la montreala UK okazonta en 2020. Ŝi estas tre aktiva en nia laboro kun novuloj : ŝi gvidas la konversaciajn rondojn por komencantoj en […]

UK-2020 en Montrealo: bela progreso!

(El La Riverego 132-133, decembro 2018) Ĵenja Amis Karaj amikoj, Ni ŝatus kun fiero informi vin, ke la preparlaboroj por la Universala Kongreso de 2020 en Montrealo bone progresas ! La kongreso okazos en hotelo Sheraton (urbocentre), de la 1a ĝis la 8-a de aŭgusto 2020. Jen la resumo de niaj agadoj kaj, kompreneble, la invito […]

UEA kaj UN en 2019-2020 – multflanka kunlaboro

Gazetara Komuniko de UEA N-ro 777 (2019-01-21) La oficejo de UEA en Novjorko troviĝas vidalvide de la ĉefa sidejo de Unuiĝintaj Nacioj (UN), ĉe la adreso 777 United Nations Plaza. De multaj jaroj, do, tiu cifero havas apartan signifon, kiel simbolo de la longadaŭra kunlaboro inter la ĉefa monda asocio de esperantistoj kaj la ĉefa […]