Dum la 107-a Universala Kongreso ĉi-jare okazos tradicia ekumena diservo, sekvante la fortan tradicion de la Universalaj Kongresoj – Zamenhof mem ĉeestis ekumenajn diservojn! Ĉi-foje la diservo okazos en la anglikana katedralo (katedralo Christ Church). Notu ke la katedralo estos ornamita per ĉielarkaj flagoj kaj rubandoj por la Fiereca Semajno, kiu okazas en Montrealo antaŭ la UK kaj dum la UK.

Post la ekumena diservo estos luterana-anglikana meso, kiun prezidos Pastro Joel Amis (Anglikana Eklezio de Kanado) kaj dum kiu predikos Pastro Hanso Becklin (Evangelia Luterana Eklezio de Usono). Ĉiuj estas bonvenaj resti por la dua parto de la diservo – alivorte, oni *ne* devas esti anglikano aŭ luterano por ĉeesti. Absolute ĉiuj estas bonvenaj! La direktoro de la muzika programo kaj la orgenisto/pianisto estas Andrew Sly (estrarano de Kanada Esperanto-Asocio). Lin helpos kaj kungvidos en kantado Ĵenja Amis (ankaŭ estrarano de Kanada Esperanto-Asocio kaj la sekretario de la LKK). La teamo preparis por vi riĉan muzikan enhavon: kun la Esperantaj versioj de konataj himnoj kaj unu nova traduko: Garnu vin, animo kara de “Schmücke dich, o liebe Seele” (traduko de Hanso Becklin, muzika aranĝo de Andrew Sly). Atendos vin ankaŭ du gregoriaj ĉantoj, unu el ili adaptita de Andrew Sly kaj unu ĥora peco. Ni ankaŭ kantos la saman himnon, kiu estis kantita dum la Sesa Internacia Kongreso en Vaŝingtono (Patro nia, ni alvenis) de Clarence Bicknell.

La ne-esperantistaj gastoj estas tre bonvenaj, sed la diservo okazos en Esperanto. Bonvenon al tiu ĉi neforgesebla sperto!

Kie: 635 Saint-Catherine St W, Montreal, Quebec H3A 2B8 (10 min de la kongresejo piede)

Kiam: dimanĉon, la 7-a de aŭgusto, 3:30 pm.