Du ebloj spertiĝi pri Esperanto antaŭ la UK!

Ĉu vi ŝatus plibonigi vian Esperanton antaŭ la UK-2020 en Montrealo? Perfekte! Ni povas proponi al vi du belajn eblojn: en Kebekurbo, dum la 53-a Kongreso de ILEI, kaj en Montrealo, dum la Montreala Esperanto-Kurso (MEK)!

53-a Kongreso de ILEI okazos Kebeko (Kebekio, Kanado) de la 25-a de julio ĝis la 1-a de aŭgusto 2020 kun komuna veturado al la 105-a UK en Montrealo poste. Kadre de la 53-a kongreso de ILEI okazos Esperanto-kursoj kiel kutime. Kiel trejnado antaŭ-UK-a vi povas aliĝi por la du lastaj tagoj kaj partopreni intensajn lingvokursojn kiel studento ; vi ĝuos la ceteran programon de la kongreso. Aŭ vi aliĝu al la kompleta ILEI-kongreso. Ĉiuj informoj legeblas tie: www.ilei.info 

MEK, la Montreala Esperanto-Kurso, estos speciala dutaga kurso por komencantoj kaj progresantoj, prepare al la Universala Kongreso. La kurso okazos ekde la mateno de vendredo (31 julio) ĝis la frua vespero de sabato (1 aŭgusto) ĝustatempe por partopreni la kongresa programeron por unuaj kongresanoj. Ĝin instruos du brilaj Esperanto-instruistoj, Katalin Kovats kaj Sylvain Lelarge. Jen unika okazo por vi aŭ por viaj konatoj! La kurso estos malferma egale al aliĝintoj kaj nealiĝintoj al la Universala Kongreso. Informojn kaj aliĝilon vi trovos en la retejo de ESF: https://www.esperantic.org/en/montrealo_2020/