La Riverego 138: skizo pri ekskursoj, stipendioj por kanadanoj, eventoj ĉirkaŭ la UK kaj pli!

Karaj, jen la unua numero de La Riverego, la revuo de Esperanto-Societo Kebekia, kunlabore kun Kanada Esperanto-Asocio, en la jaro 2020! Atentu multajn gravegajn informojn por kanadanoj — stipendioj, ktp. Bonan legadon! http://www.esperanto.qc.ca/fr/rivereg-ero-5/