La Montreala UK estas prokrastita al la jaro 2022 pro la pandemio de kronviruso. Pli da informoj ĉi tie. Jen respondoj al kelkaj el la plej oftaj demandoj de homoj, kiuj skribas al ni, por helpi al ĉiuj pli bone orientiĝi.

Kial  la UK-2020 estas prokrastita? 

Pro la pandemio de koronviruso, la registaro de Kebekio malpermesis publikajn kunvenojn (festivaloj, koncertoj, ktp) ĝis la fino de aŭgusto.

Plie, eksterlandanoj plejparte ne povos eniri Kanadon ĝis almenaŭ la 30-a de junio. Homoj, kiuj alvenas en la landon, estas nuntempe laŭleĝe devigitaj sinizoloĝi dum 14 tagoj. Oni ankoraŭ ne scias, kiam tiuj devigoj kaj decidoj estos mildigitaj tiel, ke normalaj privataj vojaĝoj estos permesataj, ĉar la situacio evoluas rapide, kaj registaroj adaptiĝas. Tiu granda necerteco estas plia kialo ne okzagi la eventon ĉi-jare.

Kaj finfine plej gravas la sano de ĉiuj, kaj de la kongresanoj, kaj de la loka loĝantaro!

Kial la UK en Montrealo estis prokrastita al 2022 kaj ne 2021?

UEA jam subskribis kontrakton kun Belfasto kun tre favoraj kondičoj por okazigi la UK-n en tiu urbo.

Ĉu oni jam scias la datojn por la UK-2022? 

Ankoraŭ ne, sed oni antaŭvidas, ke ĝi estu, kiel kutime ĝi okazos fine de julio aŭ komence de aŭgusto.

Kiel mi povas transmeti mian kotizon al 2022 (aŭ 2021)? 

La estraro de UEA decidis ke la pagitaj kongresaj kotizoj por la jaro 2020 povas esti uzitaj por aliĝi al la UK en Belfasto en 2021 AŬ en Montrealo en 2022. En la aliĝiloj al tiuj du UK-oj eblos tion indiki.

Ĉu mi povos mem viziti Montrealon en 2020, ĉar mi jam havas bileton?

Ni rekomendas ke vi negocu kun via flugkompanio, prokraston de via flugo. Ni dubas ke Kanado akceptos turistojn en la venontaj monatoj. Se eventuale Kanado permesos denove eniron, verŝajne estos kvaranteno por la vojaĝantoj el landoj kie plu estas koronviruso, aŭ eĉ por vojaĝantoj de ĉiuj landoj (tio estas la nuna situacio). Sciu ke ĉiuj turistaj lokoj (muzeo, ktp) estas fermitaj kaj neniu scias kiam oni malfermos ilin denove.

Trovu ĉiujn informojn de la kanada registaro pri vojaĝoj al Kanado (anglefrance).

Mi ŝatus subteni UEA-n. Kiel mi faru?

Vi povas donaci la sumon de la kongresa kotizo al UEA. La Asocio jam havis kostojn por la organizado de la kongreso kaj multe aprezos kaj dankos se vi povas donaci tiun sumon.

Por informi ke vi donacas la sumon de la kongresa kotizo al UEA, aŭ se vi havas aliajn demandojn pri ĝi, bv. skribi al kongresoj@co.uea.org kun la temo de mesaĝo “Kongresa kotizo 2020”.

Vi ankaŭ povas fari donacon al la fondaĵo Partoprenu UK-n por helpi ne pagipovaj Esperantistoj estonte partopreni. Kompreneble, ankaŭ viaj aliĝoj al la asocio estas eĉ pli gravaj nun! 

Mi ŝatus subteni la montrealan LKK-on. Kiel mi faru?

Planu veni al Montrealo en 2022. Varbu viajn esperantistajn amikojn same fari.