Senpaga aliĝo al la UK por novaj dumvivaj membroj el Kanado kaj Usono!

Kadre de la 107-a UK, la Estraro de UEA kaj la Ĝenerala Direktoro aprobis la jenan specialan oferton, principe nur por kanadanoj kaj usonanoj: “fariĝu dumviva membro kaj ricevu senpagan aliĝon al la Montreala UK!”.

Laŭ la reguloj de la speciala oferto, por validi sufiĉas, ke iu el Kanado aŭ Usono iru al nia reta aliĝilo – https://uea.org/alighoj/alighilo – kaj, aliĝante kiel DM, indiku en “Notoj, komentoj”, ke la aliĝanto ankaŭ deziras senpagan aliĝon al la 107-a UK en Montrealo. Alternative la Landa Asocio aŭ alia peranto en la lando ankaŭ povas kolekti aliĝojn kiel DM kaj informi al la CO pri tio, ke estu aliĝoj kiel DM kaj al la UK, laŭ la normalaj kanaloj inter la CO kaj landaj perantoj.
Por ne esti maljustaj kun jamaj aliĝintoj al la UK, ni ankaŭ proponas 10%-an rabaton al tiuj, kiuj jam aliĝis al la UK, se ili deziras uzi la okazon por aliĝi al UEA kiel DM kun tia rabato.
Ni rekomendas la kategorion DMA, se eblas al la aliĝinto.